Závody jsou u konce / Competition is over

Po 13 soutěžních dnech proběhlo v pátek 21. června vyhlášení výsledků Plachtařského mistrovství České republiky.

I přesto, že nám počasí úplně nepřálo, se nám podařilo odlétat šest platných disciplín a korunovat tak nové mistry republiky. Ve třídě Klub si prvenství vybojoval Pavel Trybenekr, ve třídě Kombi 15M se mistrem stal Jan Pavlík a vítězství ve třídě Kombi Open dosáhl Jiří Kusbach. Ženskými mistryněmi se staly Tereza Koubková, Barbora Moravcová a Michaela Rendlová.

Na závěr je potřeba poděkovat všem, co se na mistrovství podíleli, za profesionální, bezproblémovou a příjemnou soutěž a atmosféru.

Velké díky patří Aeroklubu Toužim a všem jeho členům za to, že se na poslední chvíli zhostili pořádání PMČR a umožnili na svém krásném letišti pořádat vrcholnou plachtařskou soutěž.

Neméně velké díky patří všem organizátorům, pomocníkům, vlekařům a všem dalším, kteří po čtrnáct dní zajišťovali chod soutěže a starali se o blaho závodníků i všech ostatních.

Za všechny je také potřeba poděkovat sponzorům soutěže, bez kterých by se takhle velká soutěž vůbec nemohla konat a kterým jsme moc vděční za štědrou finanční pomoc.

Za speciální zmínku a poděkování stojí také spolupráce s Řízením letového provozu při koordinaci využití prostorů TRA GA. Jen díky tomu jsme mohli mistrovství pořádat i na letišti, které se kompletně nachází pod řízeným vzdušným prostorem.

A nakonec je potřeba poděkovat i všem závodníkům za skvělé výkony, férovou soutěž a příjemnou atmosféru, která nás provázela celým šampionátem.

Tak tedy díky všem a někdy zase naviděnou v Toužimi.

After 13 days of competition, the results of the Czech Republic Gliding Championship were announced on Friday, June 21.

Despite the less-than-ideal weather conditions, we successfully completed six valid disciplines and crowned the new national champions. In the Club Class, Pavel Trybenekr claimed the top spot, Jan Pavlík emerged as the champion in the Combi 15M Class, and Jiří Kusbach took the victory in the Combi Open Class. The women’s champions were Tereza Koubková, Barbora Moravcová, and Michaela Rendlová.

We would like to extend our thanks to everyone who took part in the championships, contributing to a professional, smooth, and enjoyable competition and atmosphere.

A special thanks goes to the Aeroclub Toužim and all its members for stepping in at the last moment to host the Czech Republic Gliding Championship and allowing us to use their beautiful airfield for this world-class gliding event.

We are equally grateful to all the organizers, helpers, tow pilots, and everyone else who ensured the smooth operation of the competition over the two weeks and took care of the well-being of the competitors and everyone involved.

We must also express our gratitude to the sponsors of the competition, without whom this large event could not have taken place. We are very thankful for their generous financial support.

Special recognition and thanks go to Air Navigation Services of the Czech Republic for their cooperation in coordinating the use of the TRA GA airspace. Their assistance was crucial in allowing us to hold the championship at an airfield located entirely under controlled airspace.

Lastly, we would like to thank all the competitors for their excellent performances, fair competition, and the pleasant atmosphere throughout the entire championships.

Thank you to everyone, and we hope to see you again in Toužim soon!

Jedenáctý soutěžní den / 11th Competition Day

Dneska máme štěstí v neštěstí. Kvůli střední a vysoké oblačnosti se nedá letět, ale to by snad mělo zabránit vývoji silných bouřek v odpoledních hodinách.

Počasí na další dva dny je hodně nejisté a někteří závodníci už odjíždějí domů. V pátek nás ale čeká závěrečný večírek s kapelou, tak doufáme, že se tam všichni dostaví.

Today, we have a silver lining in the cloud. Due to the mid and high-level cloud cover, flying is not possible, but hopefully, this will prevent the development of strong storms in the afternoon.

The weather for the next two days is quite uncertain, and some competitors are already heading home. However, we have a final party with a band on Friday, and we hope everyone will be there.

Desátý soutěžní den / 10th Competition Day

Dnešek sliboval nejslibnější počasí v tomto týdnu, ale ani toto počasí nebylo pro soutěžící jednoduché.

V dnešním teplém vzduchu jsme nejprve přešli na variantu B, do půl jedné čekali, než půjde letět, a potom vypustili závodníky do obtížných podmínek, ze kterých se většina nevrátila. Zejména osudným se stalo letiště v Tachově, kde se v podvečer sešlo 10 soutěžících najednou.

I přes obtížné počasí je ale disciplína platná pro všechny třídy a ve třídě Klub to byla dokonce 1000bodová disciplína.

Počasí na příští dny bude komplikované, tak uvidíme, co se bude dít.

Today promised the best weather of the week, but even these conditions proved challenging for the competitors.

In the warm air this morning, we initially switched to Task B, then waited until half-past twelve for suitable flying conditions, and then released the competitors into difficult circumstances, from which most did not return. The airfield in Tachov turned out to be particularly troublesome, with 10 competitors gathering there in the evening.

Despite the tough weather, the discipline is valid for all classes, and in the Club class, it was even a 1000-discipline task.

The weather for the coming days looks complicated, so we’ll see what happens.

Osmý soutěžní den / Eight competition day

Po třídenní pauze nám dnes počasí opět přálo a díky tomu máme pátou platnou disciplínu.

Ranní předpověď byla rozporuplná a náš task settingový tým se rozhodl postavit pro každou třídu jinou trať a sledovat, která bude nejlepší. A teď zpětně si můžeme říct, že trať pro Kombi Open asi byla ta nejlepší a Radek Krejčiřík si připsal druhé denní vítězství s průměrnou rychlostí 103 km/h.

Předpověď počasí na příští dny není nejlepší, ale letět určitě půjde.

After a three-day break, the weather was on our side again today, allowing us to complete the fifth valid task.

The morning forecast was mixed, so our task-setting team decided to set different tasks for each class to see which one would work best. In hindsight, it seems the task for the Combi Open class was the best, as Radek Krejčiřík secured his second daily victory with an average speed of 103 km/h.

The weather forecast for the coming days isn’t great, but flying will definitely be possible.

Odpočinký den / Rest day

Dneska je v Toužimi zataženo a neletovo, a proto jsme již včera vyhlásili odpočinkový den.

Šance na zítřek je malá, ale ne nulová.

The weather in Toužim today is a full overcast with no chance for flying. Because of this we have declared Friday as a rest day.

The chance for flying tomorrow is small but not zero.

Pátý soutěžní den / Fifth competition day

Ráno začalo slibně a vypadalo to, že bychom mohli uletět podobnou trať jako včera v podobném počasí. Když jsme ale dopoledne sledovali vývoj srážek a už před desátou nás zasáhla přeháňka, naděje se začaly vytrácet. A když nám kolem 12. hodiny přeháňky už úplně zavřely cestu do Německa, disciplínu jsme zrušili.

Kvůli špatnému počasí budeme mít zítra odpočinkový den a i sobota je s velkým otazníkem.

The morning started promisingly, and it looked like we could fly a similar route to yesterday in similar weather. However, as we watched the development of the rainfall in the morning and a shower hit us before ten o’clock, our hopes began to fade. And when showers completely blocked our way to Germany around noon, we canceled the task.

Due to bad weather, we will have a rest day tomorrow, and even Saturday is very uncertain.

Čtvrtý soutěžní den / Fourth competition day

Další den a dalších 1000 bodů.

Dnešní ráno začalo slibněji než předchozí dny s čistým nebem, ale když už před devátou začala přibývat spousta kumulů, bylo jasné, že to nebude nejjednodušší den. Nakonec jsme vzhledem k rozporuplnosti modelů a možnosti srážek zvolili trať AAT na 3 hodiny a bylo to správné rozhodnutí. Soutěžícím dnes let komplikovaly přeháňky na celém území tratě a velké rozpady, ale i přesto se dnešnímu vítězi v Kombi Open podařilo letět přes 120 km/h.

Počasí na zítřek a následující dny bude složitější, tak uvidíme, kdy přijde pro závodníky první odpočinkový den.

Another day, another 1000 points.

This morning started off more promisingly than previous days with a clear sky. However, by nine o’clock, a lot of cumulus clouds began to appear, making it clear that it wouldn’t be the easiest day. In the end, due to the conflicting weather models and the possibility of showers, we opted for a 3-hour AAT task, which turned out to be the right decision. Despite competitors facing showers and significant cloud dissipation throughout the flight, today’s winner in the Combi Open Class managed to fly over 120 km/h.

The weather for tomorrow and the coming days looks more challenging, so we’ll see when the competitors will get their first rest day.

Třetí soutěžní den / Third competition day

Včerejší večer a dnešní ráno provázely diametrálně odlišné emoce. Zatímco v pondělí večer se všichni těšili z velmi optimistických předpovědí a někteří dokonce volali po startech v 10 ráno, tak v úterý ráno nás probudilo zatažené nebe a zima, která s blížícím se létem nemá nic společného.

I přes situaci ráno jsme se rozhodli pro relativně dlouhou AAT trať na 3 hodiny pro všechny třídy a bylo to dobré rozhodnutí. Před starty ve 12 hodin se ze zataženého nebe plynule udělaly řady kumulů a pilotům pak už nezbývalo nic jiného než se poprat o další 1000ci bodovou disciplínu, díky které už máme závody platné.

Modely počasí na zítřek jsou rozporuplné a jestli se skutečně poletí, uvidíme až zítra.

Last night and this morning brought completely different emotions. On Monday evening, everyone was excited about the very optimistic forecasts, with some even calling for starts at 10 AM. But on Tuesday morning, we woke up to an overcast sky and chilly weather that felt nothing like the approaching summer.

Despite the morning’s situation, we decided to set a relatively long AAT task of 3 hours for all classes, and it turned out to be a good decision. By noon, the overcast sky had gradually given way to rows of cumulus clouds, and the pilots had nothing left to do but tackle another 1000-point task, ensuring the competition is now valid.

Weather models for tomorrow are conflicting, and whether we’ll actually be able to fly will be determined in the morning.

Druhý závodní den / Second competition day

Počasí nám tady v Toužimi přeje, a dneska obzvlášť. Potom, co jsme se ráno probudili do zataženého nebe, nikdo velkým optimismem neoplýval, ale už v době startů bylo jasné, že to bude lepší, než jsme čekali.

Teď zpětně můžeme i litovat, že to nebylo delší, protože piloti uletěli tratě tak rychle, že nám to na 1000 bodovou disciplínu nestačilo. I přesto to byl ale skvělý závodní den se skvělými výkony a těšíme se na zítřek, kdy má být počasí ještě lepší.

Toužim Airfield is a great place to be, and today that was even more true than usual. After waking up to a complete overcast, nobody was filled with optimism about the day ahead. However, by the time of the launches, it was clear that the weather was going to be better than anyone anticipated.

The weather today was excellent, and looking back, we can regret a bit that the tasks were not long enough for a 1000-point discipline. Nonetheless, we had a great racing day with outstanding flying skills, and we are looking forward to tomorrow when the weather will be even better.