Nové soubory v sekci Dokumenty / New files in the Documents section

V sekci Dokumenty nově naleznete dva důležité dokumenty: 1) Selfbriefing v1.1, který nahrazuje předešlou verzi a 2) seznam povolených frekvencí a instrukce k jejich používání. Prosíme všechny závodníky o jejich důkladné prostudování.

In the Documents section you can newly find two important files: 1) Selfbriefing v1.1, which replaces the previous version and 2) list of all air-to-air frequencies and instruction for use. We kindly ask all competitors to study these thoroughly.

Digitalizace evidence letů / Digital logbook at CGC

Jedním z partnerů letošního PMČR je digitální platforma SmirakOnline.cz pro evidenci letového provozu. Tato aplikace umožňuje výrazně zjednodušit a zefektivnit evidenci letů, odstranit lidskou chybovost a vytvořit přehledný záznam nejen pro provozovatele, ale i pro piloty. Všichni piloti PMČR tak budou mít k dispozici přehled všech svých tréninkových i závodních letů. Zároveň doporučujeme prozkoumat možnosti nasazení digitálního Šmíráku i ve vašem aeroklubu – nově je totiž tato platforma nabízena i komerčně.

One of the partners of this year’s CGC is the digital platform SmirakOnline.cz/en for efficient airfield traffic recording. This application greatly simplifies and streamlines flight logging, eliminates human error and creates a clear record not only for airfield operators but also for pilots. All CGC pilots will have an overview of all their training and competition flights. At the same time, we encourage you to explore the possibility to deploy the platform in your aeroclub – as this platform is now also available commercially.

Bulletin no. 2 v sekci Dokumenty / Bulletin no. 2 in section Documents

V sekci Dokumenty nově naleznete Bulletin No.2, ve kterém jsou blíže specifikovány platební údaje a ceny za vleky, ubytování a stravu.

Upozorňujeme, že přihláška musí být uhrazena nejpozději do 31.3.2024.

Bulletin No.2 is newly added to the Documents section. It further specifies the payment instructions and relevant fees.

We would like to highlight that the entry fee is due to March 31, 2024.

Czech Gliding Championship Toužim 9.-21.6.2024

Vítejte na stránkách Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání, Toužim 2024

Milí plachtaři a fanoušci létání,

s velkým potěšením vás zveme na nadcházející Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání, které se bude konat v Toužimi od 9. do 21. června 2024. Registrace pro soutěžící je otevřená do 31. března 2024.

Welcome to the website of the Czech Gliding Championship, Toužim 2024

Dear pilots and flying enthusiasts,

We are delighted to invite you to the upcoming Czech Gliding Championship that will be taking place in Toužim between the 9th and 21st June, 2024. Registration for pilots is now open and will close on March 31st.

The event is open to pilots from all countries and will be fully bilingual. It is an excellent opportunity to get to experience flying in the Czech Republic, especially before the European Gliding Championships that will be taking place in Tábor this year and the World and Women’s World Gliding Championships that will be taking place here in the Czech Republic in 2025.

For all the information in English please see the ENGLISH SECTION of our website in the top menu.